Охрана


„Секюрити Енд Протекшън Груп” ООД е българска охранителна компания, лицензирана за извършване на охранителна дейност на територията на цялата страна с лиценз № 3053, издаден от ГДНП-МВР.

Ние предлагаме професионални услуги във всички аспекти на сигурността и охраната.

Дружеството извършва проектиране,  доставка, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителна техника /СОТ/, алармени системи,  видеоконтрол, пожароизвестяване и пожарогасене,  контрол на достъпа и защита на информацията.

Специализирани сме в предлагането на професионална физическа охрана и предоставяме съвременни и иновативни решения за лична и фирмена сигурност. За нас всеки клиент е важен, затова предлагаме индивидуален подход, съобразен с изискванията на клиента и спецификата на обекта.

Преди поемането под охрана предоставяме на Възложителя цялостна концепция за сигурност, предложения за подобряване сигурността и осъществяване и организация на охранителната дейност. След фактическото поемане на охраната, „Секюрити Енд Протекшън Груп“ ООД,  е под  24 часово разположение на клиента,  като контролира и ръководи охранителната дейност на обекта, изготвя месечни справки и анализира протичането на охранителния процес.