За нас


Секюрити енд Протекшън Груп ООД е сравнително нова лицензирана съгласно Закон за Частната Охранителна Дейност (ЗЧОД) охранителна фирма на българския пазар. За краткото си съществуване събрахме добри отзиви от първите си клиенти. Вярваме, че коректното ни отношение както към тях, така и към служителите ни, мотивира всички нас да работим с хъс в посока разширяване на обхвата ни без да правим компромис с качеството на предлаганите услуги.